Error parsing XSLT file: \xslt\shortcutsMenu.xslt
NUCO INVEST

Velkommen til Nuco Invest A/S.

Nuco Invest A/S er et investeringsselskab, hvis formål er at foretage investeringer i attraktive aktiver med optimal spredning på risiko, afkast og aktivtyper. 

Selskabets hovedaktiviteter spænder bredt med en underliggende portefølje af investeringsaktiver bestående af ejendomme, børsnoterede aktier og obligationer samt unoterede aktier og anparter i fortrinsvis mindre selskaber.

Pr. 1.1.2013 har Nuco Invest med tilfredstillende resultat afviklet R2 Systems ApS, som herefter drives videre i tysk regi med R2 Systems' direktør som ansvarlig for Skandinavien.

Siden er under ombygning.

Nuco Invest A/S / Mimersvej 1 / DK-8722 /  Hedensted